Planowane są zmiany w programie „Czyste Powietrze”, które dotyczą wymagań dla sprzętu grzewczego – przede wszystkim pomp ciepła. Te zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

Dlaczego NFOŚiGW wprowadza zmiany w programie?

Zachodzące na rynku niepokojące działania, związane ze sprzedażą i dofinansowywaniem z programu “Czyste Powietrze” pomp ciepła nie spełniających parametrów podanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej, skłoniły Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do opracowania dodatkowych wymagań dla urządzeń. Wymagania te zostały wypracowane w porozumieniu z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Zmiany mają na celu zapewnić, że tylko wysokiej jakości urządzenia będą kwalifikować się do finansowania z programu. W celu potwierdzenia jakości, pompa ciepła musi znaleźć się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), i tylko te pompy ciepła, które są na tej liście, będą dofinansowane.

Podobne zasady będą obowiązywać przy wyborze kotłów na drewno i pellety, ale nie planuje się zmiany wymogów dotyczących tych urządzeń – tylko te, które są na liście ZUM będą dofinansowane.

Nowe wymogi dla pomp ciepła

Pompy ciepła, które kwalifikują się do dofinansowania, muszą mieć potwierdzone parametry techniczne przez niezależne laboratoria w Unii Europejskiej lub EFTA. Muszą one spełniać wymogi programu „Czyste Powietrze„, a ich wyniki badań muszą być zgodne z danymi na karcie produktu i etykiecie energetycznej. Tylko pompy ciepła na liście ZUM będą kwalifikować się do dofinansowania.

Każda pompa ciepła, która jest obecnie na liście ZUM, musi mieć dokumentację, która potwierdza spełnienie tych nowych wymogów. Nowe zasady dla pomp ciepła zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku, a ogłoszenie zmian w programie ma nastąpić jeszcze w styczniu 2024.

Dla kotłów na drewno i pellet jedynym wymogiem ma być, aby były one na liście ZUM. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zapobiec podawaniu fałszywych informacji przez producentów i sprzedawców. Planowany termin wprowadzenia zmian jest taki sam jak dla pomp ciepła – 1 kwietnia 2024 roku.

Pozostałe kluczowe zmiany dla pomp ciepła

Poza wspomnianymi wyżej wymaganiami, dotyczącymi badań pompy ciepła w niezależnych, akredytowanych laboratoriach w Unii Europejskiej lub EFTA oraz ich obecności na liście ZUM, nowe wymogi obejmą też takie wymogi jak:

  • Producent lub dystrybutor musi przeprowadzić i prezentować wyniki badań, które pełno potwierdzają parametry urządzenia oraz spełnienie wymogów PPCP.
  • Wszystkie pompy ciepła na liście ZUM muszą posiadać dokumentację uzupełnioną o raport z badania. Ten raport może być napisany w innym języku niż polski, ale musi zawierać skróconą wersję w języku polskim.
  • Przez okres przejściowy (do 1 kwietnia 2024), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy sprawdzi na zlecenie NFOŚiGW, czy pompy ciepła na liście ZUM spełniają nowe wymogi PPCP na podstawie dostarczonych raportów.
  • Po okresie przejściowym, na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła, które spełniają wymogi PPCP i przeszły pozytywną weryfikację.
  • Jeżeli jest zgłoszona do wpisania na listę ZUM więcej niż jedna pompa ciepła z jednej serii, można przedstawić badania dla całej serii.
  • Jeżeli seria obejmuje nie więcej niż 5 typów, wystarczy raport z badania jednej pompy ciepła z tej serii. Jeżeli seria składa się zwiększać niż 5 typów, musi być dostarczony co najmniej jeden raport z badania na każdych 5 typów.
  • Modele pomp ciepła zaliczane są do tego samego typu, jeżeli spełniają określone warunki dotyczące konstrukcji obiegu chłodniczego, producenta, typu i liczba sprężarek, elementu rozprężnego, skraplacza, parownika, procesu odszraniania, sterownika i zasady sterowania wydajnością.

Obecna lista zielonych urządzeń i materiałów, zawierająca zweryfikowane materiały i urządzenia, zgodne z programem “Czyste Powietrze”, znajduje się pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Chcesz mieć pewność, że kupowane urządzenie jest zgodne z wymaganiami programu “Czyste Powietrze” i otrzymasz na nie dofinansowanie? Skorzystaj z usług sprawdzonych dostawców i montażystów – takich jak firma AirClean!


Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zapowiedz-zmian-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla-ktore-moga-stanowic-koszt-kwalifikowany