Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 32 307 11 90

Kolejna pula środków na program „Czyste Powietrze” trafiła do NFOŚiGW. Tym razem to 400 mln zł

Kolejna pula środków na program "Czyste Powietrze" trafiła do NFOŚiGW. Tym razem to 400 mln zł

Dnia 2 lutego 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił kolejną pulę środków przeznaczonych na wsparcie programu „Czyste Powietrze”. Kwota około 400 milionów złotych zostanie przekazana na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), co umożliwi realizację i bezpieczeństwo bieżących oraz zaległych wypłat, zarówno dla beneficjentów programu, jak i wykonawców działających w ramach prefinansowania.

Wypłaty w toku

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z szesnastu wfośigw, wszystkie środki przekazane przez NFOŚiGW w wysokości 200 milionów złotych zostały już rozdysponowane wśród beneficjentów „Czystego Powietrza”. Wypłaty dokonane przez fundusze środowiskowe przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Obie tegoroczne transze środków, pierwotnie w styczniu w wysokości 200 milionów złotych oraz obecna w lutym 400 milionów złotych, pochodzą z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). PFR finansuje inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym program „Czyste Powietrze”. Dzięki temu wsparciu program może kontynuować swoje działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Zapewnienie ciągłości programu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nadal pracują nad wypłatą kolejnych transz pieniędzy z KPO. Jednocześnie podejmowane są działania mające na celu uruchomienie środków unijnych z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko), co zapewni niezakłóconą ciągłość programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z wcześniejszymi planami i zapowiedziami.

Czym jest program “Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” jest inicjatywą mającą na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne – takie jak np. pompy ciepła – oraz termomodernizację budynków. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z czystszych i bardziej efektywnych źródeł ogrzewania, co przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy zdrowia publicznego.


Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/sa-pieniadze-na-wyplaty-w-programie-czyste-powietrze

Call Now Button