Dnia 2 lutego 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił kolejną pulę środków przeznaczonych na wsparcie programu „Czyste Powietrze”. Kwota około 400 milionów złotych zostanie przekazana na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), co umożliwi realizację i bezpieczeństwo bieżących oraz zaległych wypłat, zarówno dla beneficjentów programu, jak i wykonawców działających w ramach prefinansowania.

Wypłaty w toku

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z szesnastu wfośigw, wszystkie środki przekazane przez NFOŚiGW w wysokości 200 milionów złotych zostały już rozdysponowane wśród beneficjentów „Czystego Powietrza”. Wypłaty dokonane przez fundusze środowiskowe przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Obie tegoroczne transze środków, pierwotnie w styczniu w wysokości 200 milionów złotych oraz obecna w lutym 400 milionów złotych, pochodzą z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). PFR finansuje inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w tym program „Czyste Powietrze”. Dzięki temu wsparciu program może kontynuować swoje działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Zapewnienie ciągłości programu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nadal pracują nad wypłatą kolejnych transz pieniędzy z KPO. Jednocześnie podejmowane są działania mające na celu uruchomienie środków unijnych z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko), co zapewni niezakłóconą ciągłość programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z wcześniejszymi planami i zapowiedziami.

Czym jest program “Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” jest inicjatywą mającą na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne – takie jak np. pompy ciepła – oraz termomodernizację budynków. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z czystszych i bardziej efektywnych źródeł ogrzewania, co przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy zdrowia publicznego.


Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/sa-pieniadze-na-wyplaty-w-programie-czyste-powietrze