Rozważasz zakup klimatyzatora? W Polsce istnieje możliwość uzyskania ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie pewnych wydatków poniesionych na poprawę standardu energetycznego od podatku. Jednak czy klimatyzator może być zaliczony do tych wydatków? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników.

Ulga termomodernizacyjna – czym jest, kiedy można skorzystać z ulgi?

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, która pozwala podatnikom na odliczenie od podstawy opodatkowania pewnych wydatków poniesionych na inwestycje w efektywność energetyczną. W Polsce, ta ulga jest regulowana przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej są różne w zależności od typu podatnika (osoba fizyczna czy prawna), rodzaju budynku oraz rodzaju wykonanej inwestycji. Najważniejszym jest jednak, że inwestycja musi przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.

Klimatyzator a ulga termomodernizacyjna

Czy można zaliczyć zakup i montaż klimatyzatora do wydatków kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej w 2023 roku? To zależy. Klimatyzatory, podobnie jak inne urządzenia do klimatyzacji, są często uznawane za „luksusowy” element wyposażenia, a nie za narzędzie do poprawy efektywności energetycznej.

Jednakże, niektóre klimatyzatory, zwłaszcza te najnowsze modele klimatyzacji z funkcją pomp ciepła, mogą rzeczywiście zwiększyć efektywność energetyczną budynku, na przykład poprzez ogrzewanie go w zimie. W takim przypadku, mogą one być zaliczone do wydatków kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej.

To oznacza, że decyzja o tym, czy można odliczyć klimatyzator od podatku, zależy w dużej mierze od specyfiki danego urządzenia oraz od interpretacji przepisów podatkowych przez podatnika i urząd skarbowy.

Kiedy klimatyzatora nie można odliczyć od ulgi?

W przypadku, gdy chcemy korzystać z klimatyzatora wyłącznie do schładzania pomieszczeń i nie planujemy wydatków na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania nie możemy skorzystać z ulgi. Jeśli więc chcemy skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, musimy wybrać klimatyzator z funkcją grzania, posiadający wbudowaną pompę ciepła.


Sprawdź nasze usługi: